Kategorie: Zápisy z porady

Zápis z jednání výboru sekce imunologických laborantů při ČSAKI - 16.10.2009

Přítomni: Renáta Cimburková , Eva Slavíková, Olga Jůzová, Jiří Kotrbatý, Tomáš Vlas

Zápis z jednání výboru sekce imunologických laborantů při ČSAKI

Datum konání: 16.10. 2009

Místo konání: Praha

Přítomni: Renáta Cimburková , Eva Slavíková, Olga Jůzová, Jiří Kotrbatý, Tomáš Vlas

Program:

Volba předsedy, místopředsedy, jednatele sekce

Na základě výsledků voleb 9/2009 byla hlasováním členů výboru zvolena za předsedkyni

O. Jůzová, místopředsedkyni R. Cimburková, jednatelkou zůstává E. Slavíková.

Novými členy výboru se stávají J.Kotrbatý, T.Vlas

Příprava na V. Jednodenní konferenci imunologických laborantů při ČSAKI

Navržen termín konání 19.4.2010 - E.Slavíková pověřena členy výboru zjištěním aktuálních podmínek pronájmu a pronájmem konferenční sálu hotelu LABE v Pardubicích

Tématický okruh přednášek konference

Navrženo téma „imunodeficience", členové výboru navrhli oslovit prof. J. Litzmana, prof. V. Hořejšího, prof. I. Stříže s žádostí o odborné sdělení.

Příští schůze výboru se bude konat na začátku prosince 2009

Zápis vypracovala: Olga Jůzová

print Formát pro tisk