Kategorie: Zápisy z porady

Zápis z jednání výboru sekce imunologických laborantů při ČSAKI - 4.12.2009

Datum konání: 4.12. 2009

Místo konání: Praha

Přítomni: Renáta Cimburková , Eva Slavíková, Olga Jůzová, Tomáš Vlas

Omluveni: Jiří Kotrbatý.

Program:

1. Příprava na V. Jednodenní konferenci imunologických laborantů při ČSAKI

Potvrzen termín konání 19.4.2010, hotel Labe , Pardubice

2. Organizací konference pověřena výborem E.Slavíková,

smlouva o pronájmu sálu, oslovení sponzorů, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení účastníků

3. Program konference

Úvodní přednášku přislíbil prof. Litzman, který bude i odborným garantem konference

Další přednášející: doc. MUDr. Raška, MUDr. Poloučková, RNDr.Pohořská, MUDr.Hamšíková

4. R.Cimburková informovala o konání schůze vznikající České asociace zdravotních laborantů, která se bude konat v Brně 8.12.2009, byli jsme přizváni k účasti, informace z jednání budou sděleny na příštím jednání výboru

Příští schůze výboru se bude konat na začátku března 2010.

Zápis vypracovala: Olga Jůzová

print Formát pro tisk