Kategorie: ČAS

Základní informace o ČAS

ČAS - je dobrovolná profesní organizace zdravotnických pracovníků, která se mimo jiné zabývá organizováním odborných akcí, konferencí a setkání v regionálním, celostátním a mezinárodním měřítku.

Jako právnická osoba - občanské sdružení registrované u MV ČR - hájí prostřednictvím svých delegovaných zástupců zájmy členů ČAS v poradních orgánech legislativy a exekutivy ČR. Základními organizačními složkami jsou odborné sekce (61 sekcí), které v rámci sekce samostatně pořádají odborné akce a řeší pracovní problémy svých členů.

Sekce zdravotních laborantů sdružuje zdravotní laboranty všech odborností - biochemické, hematologické, mikrobiologické, genetické, imunologické, histologické, má 628 členů (celkový počet členů ČAS je 15 398).

Veškeré informace o členství v ČASu - sekci zdravotních laborantů a pořádaných odborných akcích jsou dostupné na webových stránkách organizace www.cnna.cz a členové sekce dostávají informace (pozvánky na semináře,
pracovní dny,...) na adresu svého trvalého bydliště

Akce 2010 pořádané Sekcí ZL ČAS

www.cnna.cz/akce/domaci/

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, psychotesty odpovědět

Proč se nedělají psychotesty u vedoucích pracovníků a i opakovaně po několika letech ve vedoucích pozicích? Ne každý je schopen tuto pozici zvládat a udržet. Po letech zkušenosti. Myslím, že by se zvedla efektivita této práce jako celku. Děkuji za odpověď pet333@seznam.cz