Kategorie: Nabídky, SIL ČSAKI, Kontakty

Výbor společnosti imunologických laborantů po volbách 2013

Informace o výboru imunologických laborantů. S kontakty na jednotlivé pracovníky. Výbor byl zvolen ve volbách 2013.

Předsedkyně:
Olga Jůzová
úseková zdravotní laborantka
ÚLD – úsek klinická imunologie
FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34, Praha 10
t: 267 163 364
m: 605 922 414
e-mail: olga.juzova@fnkv.cz

Místopředseda:
Ing. Tomáš Vlas
zdravotní laborant
FN Plzeň Lochotín
Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň
304 60, Plzeň-Lochotín
t: 377 104 345
e-mail: t.vlas@seznam.cz,

Jednatelka:
Radka Musilová
úseková zdravotní laborantka
ÚLBLD Klinická imunologie a alergologie - laboratoř
VFN v Praze
Karlovo náměstí 32
121 11, Praha 2
t: 224 966 638
m: 605 913 132
e-mail: radka.musilova@vfn.cz, ra.dost@centrum.cz

Členové výboru:

Marie Otrubová
úseková zdravotní laborantka
Oddělení laboratorní imunologie Ústavu klinické imunologie a alergologie
FNUSA v Brně
Pekařská 53
656 91, Brno
t: 543 183 139
m: 606 670 514
e-mail: marie.otrubova@fnusa.cz,

Lea Vlašánková
zdravotní laborantka
GENNET - Klinika Letná
Kostelní 9
170 00, Praha 7
t: 222 313 000, 222 313 118
e-mail: leama@centrum.cz

Zástupkyně SIL v prezidiu České asociace zdravotních laborantů:
Olga Jůzová - předsedkyně sekce
Milena Jarošová - členka sekce
vedoucí laborantka
Ústav klinické imunologie a alergologie
Sokolská 581
500 05, Hradec Králové
t: 495 833 898
e-mail: milena.jarosova@fnhk.cz,

print Formát pro tisk