Kategorie: Archiv

Program IV. jednodenní konference imunologických laborantů.

Odborný program:

9,00 - 11,30 hodin

Zahájení konference

9,00 - 9,15                                                                                                        

Informace Sekce imunologických laborantů.

Zpráva o aktivitách ČAZL.                                                                                            

Legislativní změny týkající se Registrace pro výkon povolání bez odborného dohledu.

9,15 - 10,00                                                                                      

Tomáš Svoboda

Hematologicko onkologického odd., FN Plzeň

Transplantace krevních buněk a registry nepříbuzenských dárců                  

diskuse

10,00 - 10,30

Věra Daňková

koordinátorka TC IKEM

Dárci orgánů v ČR, právní normy, organizace odběrů orgánů                            

diskuse

10,30 - 11,15

Miroslav Merta

Nefrologie při Gerontologické a metabolické klinice, FN Hradec Králové 

Klinická péče o nemocné po transplantaci ledvin                                                 

diskuse                                                                                                              

11,30 - 12,15 hodin

Oběd

12,15 - 14,00 hodin

12,15 -13,00

František Mrázek, Zuzana Ambrůzová

Ústav imunologie LF UP a FNOL

HLA laboratoř - partner transplantačních programů                                            

diskuse

13,00 - 13,30

Adéla Sajdlová, Eva Fáberová

Laboratoř imunologické diagnostiky, PLM IKEM

Buněčná imunita u pacientů s transplantovanou ledvinou                                  

Diskuse

 

13,40 - 14,00

Prezentace firem

 

Závěr konference, vydání certifikátů

Informace:

Akce je určena pro zdravotní laboranty a je ohodnocena 4 kredity dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce  kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní dostupnost

Akce se koná v kongresovém sále Hotelu LABE, Masarykovo náměstí 2633, Pardubice.

Je zde možno využít placené parkoviště nebo parkoviště sousedícího nákupního střediska.

Z vlakového nádraží trvá cesta 15 minut pěšky.

Občerstvení:

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

U registrace bude možno si vybrat oběd z nabídky tří pokrmů.

 

 

print Formát pro tisk