Kategorie: Zápisy z porady

Zápis z jednání výboru Sekce imunologických laborantů ČSAKI ČLS JEP - 7.2.2011

Datum konání: 7. 2. 2011
Místo konání: Praha
Přítomni: Renáta Cimburková, Eva Slavíková, Olga Jůzová, Jiří Kotrbatý
Omluveni: Tomáš Vlas

Program: Organizační zajištění VI. Jednodenní konference sekce imunologických laborantů
1. termín a místo konání konference: 18.4.2011, konferenční sál Hotel Labe, Pardubice

2. členy výboru odsouhlasena podoba přihlášky na konferenci,

3. výše konferenčního poplatku( domlouvána dodatečně telefonicky a e-mailem) stanovena takto

platba předem na účet: člen sekce-200 Kč, nečlen-250 Kč, platba na místě 300 Kč

4. přihláška bude 12.2.2011 vyvěšena na webové stránky( T.Vlas) a rozeslána e-mailem členům

sekce, účastníkům předchozích konferencí a na imunologická pracoviště dle adresáře (

O.Jůzová)

5. žádost o přidělení kreditů bude odeslána Olgou Jůzovou na ČAZL a ČLK , případně i pro VŠ

nelékaře

6. kontaktní osoba pro zasílání přihlášek pí. Slavíková ( lze e-mailem, poštou)

7. tisk a podobu certifikátů zajistí Eva Slavíková

8. sál pro konání konference předběžně zabukován, audiovizuální techniku zapůjčí

Eva Slavíková

9. Eva Slavíková seznámila členy výboru s firmami, jež oslovila se žádostí o sponzorský

příspěvek, členové výboru budou následně seznámeni s výsledky jednání

10. byla sestavena pracovní podoba programu konference viz. příloha

11. Renáta Cimburková osloví s žádostí o přednášku MUDr. Pokornou z Transplantačního centra

IKEM

12. Jiří Kotrbatý osloví MUDr. Reisingera z FN Plzeň s žádostí o přednášku

13. Program bude zkompletován do 10.3.2010, nejpozději 18.3.2011 bude vyvěšen na webu

sekce budeme program také posílat e-mailem.

14. Tomáš Vlas e-mailem členům výboru představil novou podobu webových stránek SIL, členy

výboru odsouhlaseno spuštění a přesměrování stávajících, stránky spuštěny 10.2.2010, nová

adresa www.imulab.cz, zřízena e-mailová adresa SIL imulab@imulab.cz. Následující měsíc

bude probíhat ladění obsahu.

Zápis vypracovala: Olga Jůzová

print Formát pro tisk