Kategorie: Zápisy z porady

Zápis z jednání výboru sekce imunologických laborantů při ČSAKI JEP 28.5.2010

Datum konání: 28. 5. 2010

Místo konání: Praha

Přítomni: Renáta Cimburková , Olga Jůzová, Jiří Kotrbatý, Tomáš Vlas

Program:

1. Česká asociace zdravotních laborantů ( ČAZL )

Olga Jůzová informovala členy výboru o kladném stanovisku výboru ČSAKI ze dne 6.5.2010, který podpořil vstup SIL do České asociace zdravotních laborantů a schválil také zaplacení vstupního poplatku 5 000 Kč přes ČSAKI ČLS JEP.

Je třeba pouze doložit členství oficiální přihláškou do ČAZL, bude k dispozici 16.6.2010.

•1. Zástupci pro ČAZL a jednání ČAZL

členy výboru byly navrženy a odsouhlaseny tyto zástupkyně SIL pro ČAZL:

paní Olga Jůzová z OAKI FNKV Praha 10

paní Milena Jarošová z ÚKIA FN Hradec Králové (souhlasila a stala se členem SIL).

Příští schůze ČAZL proběhne 16.6. 2010 v 16 h v NCO NZO v Brně.

•1. Sjezd Olomouc

pořadateli zatím přislíbeno 2,5 - 3 h pro přednášky a sdělení Sekce imunologických laborantů, pravděpodobně ve čtvrtek 7.10. 2010 v dopoledních hodinách.

Bude upřesněno po 30. 6. 2010, kdy dojde k uzávěrce aktivních příspěvků.

SOLEN, pí. K. Břečková přislíbila e-mailem průběžně zasílat aktivní přihlášky účasti laborantů na sjezd.

Předběžná aktivní účast: UL-1-2 přednášky, HK- 0, OV-1 předn./poster, OL- 2 př., Brno -1,

Motol-?, Krč- 0, Karlák-1+1(pokud bude třeba), Plzeň- 0, možná RIA ( zjistí TV), IKEM-? (zjistí JK)

•1. Sjezd Olomouc vyzvaná přednáška

Ing. Hervertová z REGISTRU NCO NZO přislíbila přednášku týkající se problematiky registrace a prodloužení registrace ZL.

Požaduje proplacení cestovních výloh, nutno projednat s Doc. Bystroněm - zařídí Olga Jůzová

•1. webové stránky, e-mail sekce

aktualizace stránek, info o Sjezdu v Olomouci, přihláška na sjezd - zařídí Tomáš Vlas

O. Jůzovou navrženo vytvoření e-mailu SIL, Tomáš Vlas vytvoří e-mail pro SIL a po roce fungování, výbor vyhodnotí jeho zachování, užitečnost.

Příští schůze výboru se bude konat 11. 6. 2010

Zapsala: Olga Jůzová

print Formát pro tisk