Kategorie: Zápisy z porady

Zápis z jednání výboru sekce imunologických laborantů při ČSAKI JEP - 19.4.2010

Datum konání: 19.4.2010

Místo konání: Pardubice, kongresový sál hotel LABE

Přítomni: Renáta Cimburková , Eva Slavíková, Olga Jůzová, Jiří Kotrbatý, Tomáš Vlas

Program:

•1. Česká asociace zdravotních laborantů

výborem byli pověřeni O. Jůzová a J. Kotrbatý k účasti a jednání na schůzi ČAZL konané 20.4.2010 v Mikrobiologickém Ústavu v Brně.

Body k jednání s ČAZL 1) ujasnění podmínek vstupu (kolektivní členství)

2) výše vstupního členského poplatku (sekce)

3) koncepce využití peněz z členských příspěvků

4) podmínky jmenování zástupců jednotlivých odborných sekcí

5) probrání nejasností ve stanovách asociace

6) zjištění postojů dalších odborných laborantských sekcí

Po jednání budou O. Jůzová a J. Kotrbatý informovat ostatní členy výboru a na příští schůzi konané v květnu výbor rozhodne o kolektivním přistoupení / nepřistoupení sekce imunologických laborantů do ČAZL.

Příští schůze výboru se bude konat na začátku května 2010. Termín bude upřesněn v emailové diskuzi.

zápis vypracovala: Olga Jůzová

print Formát pro tisk